O FAKTORINGU

Faktoring należy do profesjonalnych usług finansowych. Firma faktoringowa wykupuje od przedsiębiorstwa należności wynikające z tytułu sprzedaży usług bądź towarów. Rozwiązanie to charakteryzuje się wieloma zaletami. Niewątpliwie wpływa na poprawę płynności finansowej firmy, znacznie ogranicza czas i koszty jakie przedsiębiorstwa ponoszą podczas zarządzania należnościami oraz zmniejsza zagrożenia związane ze współpracą oraz płatnościami odbiorców.

Komu jest dedykowany?

Faktoring może być stosowany w każdej branży i segmencie rynku. Stanowi on korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które dążą do utrzymania bądź poprawy dyscypliny płatniczej kontrahentów i ograniczenia ryzyka niewypłacalności odbiorców. To również optymalna usługa dla firm stosujących odroczone terminy płatności, prowadzących cykliczną sprzedaż dla określonego grona odbiorców oraz potrzebujących źródła finansowania, które będzie elastyczne oraz w pełni dopasowane do aktualnych potrzeb. Firmy korzystające z faktoringu mają niewątpliwie większą konkurencyjność na rynku. Mogą zaoferować swoim odbiorcom atrakcyjne terminy płatności, zachowując przy tym optymalną płynność finansową.