Rodzaje faktoringu

Faktoring jest usługą, która cieszy się rosnącą popularnością i uznaniem wśród przedsiębiorców. Aby jednak spełnił on swoją rolę, musi być odpowiednio dobrany do indywidualnych potrzeb biznesowych firmy. Wśród rodzajów faktoringu znajdziemy faktoring pełny i niepełny, faktoring eksportowy, jawny i tajny.

Faktoring pełny

Faktoring pełny, czyli faktoring bez regresu jest odpowiednim rozwiązaniem dla firm posiadających polisę ubezpieczającą należności handlowe. Atutem tego wariantu faktoringu jest znaczna oszczędność czasu przez klienta, gdyż wszelkie czynności związane z monitorowaniem płatności są przeniesione na faktora. Ponadto, dzięki faktoringowi pełnemu poprawie ulega struktura bilansu firmy, dzięki czemu poprawiają się również niektóre wskaźniki finansowe przedsiębiorstwa. 

Faktoring niepełny

Ten wariant usługi faktoringu związany jest z wykupieniem przez faktora należności odbiorców swojego klienta. Co ważne, nie przejmuje on ryzyka niewypłacalności klientów. Skutkuje to tym, że w przypadku braku dokonania płatności przez odbiorcę w ustalonym terminie, klient jest zobowiązany do zwrotu kwoty, która została wpłacona przez faktora w związku z wykupem należności.  Faktoring niepełny nosi również nazwę faktoringu z regresem.

Faktoring eksportowy

Ten rodzaj faktoringu występuje w postaci faktoringu eksportowego pełnego oraz niepełnego.  To rozwiązanie dedykowane firmom, których działalność obejmuje sprzedaż eksportową. Korzyści wynikających z zastosowanie tego typu faktoringu jest wiele. Wśród nich możemy wyróżnić m.in. zniwelowanie istotnego ryzyka kursowego.

Faktoring jawny i tajny

Faktoring jawny ma zastosowanie w obsłudze transakcji krajowych oraz międzynarodowych. Jest najpopularniejszym wariantem faktoringu stosowanym na polskim rynku. Faktoring tajny natomiast wykorzystywany jest bardzo rzadko, ograniczona jest również liczba podmiotów, które taką usługę oferują.